Porcie 4
Príprava
90 min.
Náročnosť
Cena

KOHÚT NA VÍNE

Ingredience