Nie je placka ako placka

Naši duelanti sa predstavili klasikou klasík – zemiakovými plackami. Predviedli, že všetko sa dá vylepšiť a spraviť ináč, ako sme zvyknutí. A na nové verzie zemiakových placiek od Dominiky a Dušana si ľahko zvyknete.
Nie je placka ako placka